Velkommen til glade mai dager.

Se under spillsteder for åpningstider

17. mai: Søndagsåpent 
Kr. Himmelfartsdag: Søndagsåpent
Pinseaften: Vanlig lørdagsåpent
1. Pinsedag: Søndagsåpent
2. Pinsedag: Søndagsåpent