LAG OG FORENINGER

Spill hos oss og støtt ditt lokale lag eller forening!

Max Spill arrangerer spill til inntekt for lokale lag og foreninger i Norge. I 2018 utbetalte vi over 19 millioner kroner til disse. 

Når er fristen?

Max Spill tar opp lag og foreninger hvert andre år – senest i midten av september.

Hvordan søke om å få støtte:

For å kunne motta støtte fra våre spill må laget eller foreningen være såkalt lotteriverdig. Det vil si godkjent i Lotteri og Stiftelsestilsynet. Søknadsskjema ligger på lotteri og stiftelsestilsynets hjemmeside lottstift.no. Er dere alt godkjent som lotteriverdig organisasjon sender dere en henvendelse til oss og vi setter dere på venteliste. Får dere plass blir dere kontaktet og får oversendt en samarbeidsavtale og søknadspapirer. Det er vi som bingoentreprenør som sender inn søknadene til Lotteritilsyn innen fristen.

Hvordan utbetales støtten:

Bingoforskriften bestemmer at minimum 15 prosent av overskuddet fra våre bingospill skal tilfalle lag og foreninger. Fra våre spilleautomater skal lag/foreninger motta 30 prosent og fra Belago utbetales 30 prosent av overskuddet. Overskuddet utbetales etterskuddsvis hvert kvartal

Se bingoforskriften for videre info.

Koster det noe?

For å bli godkjent må laget/foreningen betale en engangssum til Lotteritilsynet på kr. 1300,-. Får laget/foreningen plass hos en bingoentreprenør må det betales det en lotteriavgift til Lotteritilsynet per kalenderår. Lotteriavgiften vil utgjøre 750,- pr. lag/forening samt kr. 25,- per dag for databingo. Lotteriavgiften forskutteres av entreprenør og trekkes fra ved utbetaling av overskudd.

Er det dugnasarbeid knyttet opp mot støtten?

Nei! Men vi ønsker at lag og foreninger er aktive med tanke på frister for søknader og innmelding av korrekt kontaktinformasjon til enhver tid.

Rapporteringsplikt

Det er en rapporteringsplikt til Lotteritilsynet innen juni hvert år.

Flere spørsmål?

Send spørsmål angående støtte via epost post@maxspill.no.

MAX SPILL AS har drevet spillvirksomhet siden 1991 og er en stor spill entreprenør i Norge.

Kjeden MAX SPILL har 18 spillsteder fordelt under markedsnavnene NorgesBingo, Idrettsbingo og MAX SPILL.

I våre hyggelige lokaler finner du alt av lovlige spill i Norge; bingo, Norsk Rikstoto og Norsk Tipping.

Vi spiller til inntekt for lokale lag og foreninger i ditt nærområde. 

BLI MINI MAX KIOSK?

Max spill logo

ALDERSGRENSE

i våre spillehaller er 18 år iht. regelverk. 

HAR SPILLINGEN BLITT ET PROBLEM?

Ta kontakt med Hjelpelinjen.no

MAX SPILL AS
HOVEDKONTOR

Glynitveien 21
1400 Ski

Telefon:
41 58 35 05

Epost: 
post@maxspill.no

Org.nr. 974 440 881

FØLG OSS: