Fra februar 2021 oppdaterer vi våre spillekort med bakgrunn i Hvitvaskingsloven §4, annet ledd Bokstav G JF §2 Bokstav K

Med et personlig spillekort hos MAX SPILL AS har du flere fordeler; Du kan forhånds kjøpe til spill, du kan samle jokere på kortet, og du får en trygghet med tanke på tap av kort eller tekniske feil. Et personlig spillekort vil også erstatte andre former for registrering i avdelingen i forbindelse med Covid-19 og evt. smittesporing.

For deg som gjest er selvfølgelig opprettelse av et personlig spillekort helt uten ekstra kostander. Spillekort gjelder i den avdelingen det utstedes i. Husk legitimasjon med bilde (førerkort, pass, bankkort).

Ønsker du av ulike grunner å ikke å opprette et personlig spillekort hos oss, vil det være mulig å spille med kontanter på noen utvalgte terminaler/maskiner.

Men bakgrunnen for oppdatering av våre spillekort er hvitvaskingsloven som også gjelder for lotteri og pengespill. Dvs at uten et personlig spillekort er maks innskudd og uttak kr 12.000,- i våre avdelinger. » Ved regelmessig spilling over en lengre periode skal det opprettes et kundeforhold», Jmf §11 og 12 i Hvitvaskingsloven.

Hele Hvitvaskingsloven kan leses her: LOV-2018-06-01-23