Mottar ditt lag eller forening støtte fra bingo? Da må søknad om støtte fra bingo signeres ved den respektive avdeling innen 15.9.19.

Overholdes ikke fristen risikerer laget/foreningen å miste sin plass. Entreprenører sender samlet inn søknadene til Lotteritilsyn.