Kjære lag og foreninger! Vi håper dere har det bra og at deres tilbud så smått begynner å åpne igjen.

Våre avdelinger åpnet for fullt 12. Mai etter å ha vært stengt ned siden 16. mars pga koronasituasjonen. Utbetaling av 1. Kvartal, som normalt skulle vært utbetalt 15. april, ble av samme grunn utsatt. Ny dato for utbetaling av overskudd 1. Kvartal er nå innen 1. juli 2020.

Datoer for utbetaling av støtte i 2020 blir dermed som følgende:

  • 1. Kvartal : 1.7.2020 Totalt utbetalt fra MAX SPILL AS kr 3.083. 836
  • 2 Kvartal: 30.8.2020
  • 3. Kvartal: 1.10.2020
  • 4. Kvartal: 115.2.2021

Vi håper vi støtten kommer godt med, og at alt blir bra.

#takkforatduspillerlokalt #lagogforeninger