Kultur-og likestillingsdepartementet har sendt ut forslag om endringer i pengespill forskriften om bingospill på høring. Høringsfristen er 8. august 2024

Endringsforslagene i høringen gjelder registrert spill på elektronisk bingospill.

Departementet foreslår nå registrert spill, og tapsgrenser pr bingohall, og ikke en nasjonal løsning for hele bransjen. Og innrømmer samtidig at dette ikke er en optimal løsning med tanke på ansvarlighet.

Tapsgrenser på 4400,- pr spiller pr måned pr bingohall, vil også by på store utfordringer for flere bingohaller. På bestilling fra branasjeforeningen BSL, utarbeidet Oslo Economics i 2022 en konsekvensanalyse med utgangspunkt i de foreslåtte tapsgrenser. Og rapporten er klar i sin tale; Tapsgrenser kan gi et bortfall på hele 70% av støtten fra bingo til frivilligheten. Over 3000 lokale lag og foreninger, og 200 bingohaller går nå en usikker fremtid i møte.

De nye forskriften skal gjelde fra 1.1.2025, og frist for å levere høringssvar er 8.8.024. MAX SPILL oppfordrer vi alle til å levere høringssvar innen fristen.

Sammen bidrar vi til det frivillige Norge, og det som nå er i ferd med å bli vedtatt er et snikkutt i frivilligheten.

Les høringen her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-pengespillforskriften-om-registrert-spill-pa-bingo/id3038529/?expand=horingsnotater i Norge.