Økning i støtte fra bingo i 2019

Som følge av BSLs gjennomslag for nytt bingoregelverk i starten av 2019 økte støtten fra bingo til lokale lag og foreninger i Norge med 32 millioner kr i fjor. Dette tilsvarer en 13 % økning sammenlignet med 2018.

BSL er en interesseforening dannet av entreprenører, formålsmottakere og leverandører av spill og lotterier i Norge. Medlemskap og kontingent er på 2500,- pr år. Se www.bslnorge.no for mer informasjon om foreningen og medlemskapet.

BSL sine oppgaver er å:

  • Være et talerør for sine medlemmene
  • Bidra til at våre medlemmer får den informasjonen de trenger
  • Påse at medlemmenes drift er i henhold til gjeldende lover og forskrifter
  • Bidra til spilleansvarlighet blant våre medlemmer
  • Samarbeide med lovgivende myndighet i Norge for å sikre spillansvarlighet og ikke minst en forutsigbar inntektskilde til lag og foreninger i hele Norge.

Vi anbefaler å se denne videoen som ble laget av BSL i forkant av det nye bingoregelverket som kom i 2019.