Lag og foreninger som mottar støtte fra oss får tilbud om å fortsette samarbeidet videre. Men for å kunne videreføre støtten i 2024 må lag/forening oppfylle følgende krav:

  1. Lag/forening må signere ny søknad om bingo ved den avdelingen(bingoen) laget/foreningen mottar sin støtte i fra
  2. Søknad må signeres i tidsrommet 28.8 – 14.9 2023
  3. Lag/Forening må ha regnskapsrapportert til Lotteritilsyn innen fristen 1. juni 2023
  4. Laget/foreningen må opprettholde sin lotterigodkjenning

Alle fire punkter må være oppfylt for å kunne motta støtte for 2024.

Vi ønsker alle lag og foreninger velkommen innom og vi gleder oss til videre samarbeidet i 2024!

Sammen bidrar vi til det frivillige Norge!