MAX SPILL tar opp nye lag og foreninger for søknadsperioden 2024. Vi har en ledig plass ved avd. Andenes, Leknes, Tromsø, Tveita, Hammerfest, Molde og Tempe.

For å kunne motta støtte fra bingo må følgende forutsetninger være oppfylt. Laget/foreningen må:

  1. Være lotterigodkjent
  2. Ha levert regnskapsrapport til Lotteritilsyn innen fristen 1 juni
  3. Være geografisk tilknyttet bingoavdelingen

MAX SPILL As søker å støtte så lokalt og mange som mulig, men dessverre har vi ikke plass til alle. Vi velger nye lag ut i fra en helhetsvurdering.

Ved spørsmål ta kontakt på post@maxspill.no evt tlf 41 58 35 05.

Har ditt lag/forening alt sendt inn henvendelse er det ikke nødvendig å sende på nytt.