Mottar ditt lag/forening inntekt fra bingo skal du årlig rapportere sentrale regnskapstall fra årsregnskapet inn til Lotteritilsynet innen 1. Juni.

Laget/foreningen sine samlet inntekter og utgifter skal rapporteres. Overskudd fra bingo skal spesifiseres på skjemaet, og det skal gis en kort redegjørelse av hvordan disse inntektene er blitt disponert i laget/foreningen.

Rapporter elektronisk via Altinn.no:

https://altinn.no/nn/skjemaoversikt/lotteri–og-stiftelsestilsynet/pliktig-rekneskapsskjema-forgodkjente-lotteriverdige-organisasjonar/:

Rapporter manuelt på Lotteritilsynets hjemmeside:

http://www.lottstift.no

Velg skjema: LT-R-001 under lotteri og bingo

Ta kontakt på tlf eller mail om det er spørsmål i denne forbindelse.

Manglende regnskapsrapportering innen fristen kan medføre tap av støtte fra MAX SPILL AS.